Canusa Automotive Warehouse

St. Thomas

APC St. Thomas

 

280 Edward Street
St. Thomas, Ontario N5P 4C2
519.633.0301

chrislawson@autopartscentres.com

Monday: 8:00am – 5:30pm
Tuesday: 8:00am – 5:30pm
Wednesday: 8:00am – 5:30pm
Thursday: 8:00am – 5:30pm
Friday: 8:00am – 5:30pm
Saturday: 8:00am – 1:00pm
Wednesday: Closed